Rządowy Program „KLUB 2023”

W ramach Rządowego Programu „KLUB 2023”, UKS FILIPIDES  otrzymał  jednorazową dotację w wysokości 10 000 zł. Program KLUB jest rządową inicjatywą, której celem jest bezpośrednie wsparcie finansowe małych i średnich  klubów sportowych, które działają jako stowarzyszenia co najmniej 3 lata i prowadzą zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą do 18 roku życia. Przedmiotem finansowania są elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego. Dysponentem Funduszu jest Skarb Państwa – Minister Sportu i Turystyki a Operatorem Krajowym – Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie zajęć treningowych z zakresu lekkiej atletyki oraz zorganizowanie obozu sportowego w miejscowości Węgierska Górka.