Równaj do najlepszych! Olimpiada małego lekkoatlety

Impreza sportowa pn. „Równaj do najlepszych! Olimpiada małego lekkoatlety” odbędzie się 28 maja 2022r. W ramach zadania przewidziano różne lekkoatletyczne konkurencje biegowe, techniczne oraz rozstawne.

Organizatorzy: UKS Filipides, Gmina Teresin, GOSiR w Teresinie, Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki, Lekkoatletyka dla każdego!

Zadanie publiczne pn. „Olimpiada małego lekkoatlety. Równaj do najlepszych” sfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego